Het behoud van culturele identiteit en regionale verscheidenheid zijn belangrijke uitgangspunten in de discussie over de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. In de nota Belvedère, die halverwege 1999 verscheen, wordt aan deze uitgangspunten handen en voeten gegeven.

Het bijzondere aan deze nota is het interdepartementale karakter: de bewindslieden van ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat hebben eraan meegewerkt. Omdat cultuurhistorie niet onder één apart ministerie valt, is er tot nu toe geen eenduidig beleid geweest.

Traagheid van het bestaan
Aan cultuurhistorie wordt in de nota verschillende betekenissen toegekend. Cultuurhistorische waarden van een gebied spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in het gevoel van eigenheid dat mensen met hun streek hebben. De identiteit die wordt toegekend aan een gebied, hangt samen met de cultuurhistorie. Tegelijkertijd geeft een historisch besef ook een zekere vorm …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.