Dit is Jan, onze waterman. Hij regelt al eeuwen lang de waterhuishouding in ons land. En met succes: het maken van land 'uit water', de bescherming van ons land tegen de zee, het is allemaal het werk van Jan.

In poldergebieden moet hij steeds meer water ‘opdweilen’ om aan de behoeften van de inwoners te voldoen. Niet dat men tegenwoordig andere eisen stelt. Nog steeds willen de mensen droge voeten en Jan zorgt daarvoor. Maar hij zorgt niet alleen voor droge voeten, hij brengt ook water naar plaatsen waar dat gewenst is. ‘Zegt u maar hoe u het hebben wilt, dan zorg ik er wel voor’ zegt Jan altijd. Jan is geen prater, hij doet. Toch is hij nu aan het twijfelen geslagen over zijn klantvriendelijkheid; op de ene plaats moet hij zich te pletter dweilen om een gebied droog te houden terwijl hij op andere plaatsen ternauwernood voldoende water aan kan slepen om het gebied natter te maken.
‘Het lijkt erop dat ik iets mis’ zo overpeinst hij. ‘Wat is er veranderd in de jaren?’ En hij daalt af richting…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.