Friesland telt thans rond de 15.000 boerderijen en boerderijtjes. Ongeveer de helft daarvan doet nog dienst voor het agrarisch bedrijf. De andere helft heeft in de loop van de jaren een andere functie gekregen. Zo’n 82% wordt uitsluitend voor bewoning gebruikt. In 12% van de boerderijen is een niet-agrarische bedrijvigheid gevestigd, waar de ondernemer een volledig bestaan uit verwerft. Over het algemeen is er sprake van een combinatie van wonen en werken op hetzelfde adres: bij 93% woont de ondernemer ook in de boerderij. De overige 6% van de hergebruikte panden zijn woonboerderijen waarin de bewoners tevens een of andere vorm van economische activiteit ontwikkelen die hun neveninkomsten oplevert. Voorbeelden hiervan zijn logiesverstrekking (B&B: bêd en brochje), caravan- of botenstall…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden