'Leeuwarden 750-2000 - Hoofdstad van Friesland' is een belangwekkende uitgave die een vernieuwde kijk geeft op met name de middeleeuwse geschiedenis van Leeuwarden. Baanbrekende ontdekkingen in dat kader zijn verricht door de auteurs Gilles de Langen, Paul Noomen en Meindert Schroor.

In 1846 publiceerde Wopke Eekhoff zijn Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. De nijvere stadsarchivaris behandelde hierin ‘den stoffelijken vorm’, de bebouwing en de materiële ontwikkeling van de stad. Volgens de schrijver was zijn boek geen geschiedenis van Leeuwarden. In zo’n werk moest de historie van de inwoners worden beschreven, terwijl Eekhoff alleen het podium reconstrueerde waarop zij door de eeuwen heen hun kunsten vertoonden.

Sinds Eekhoffs boek leed de Friese hoofdstad onder de wet van de remmende voorsprong. In 1908 verscheen een vervolg op de Geschiedkundige beschrijving (1846-1906) en in 1935 – bij het vermeende vijfhonderdjarig bestaan van de stad – zagen twee gedenkbundels het licht. Leeuwarden werd links ingehaald door de ontwikkeling van de stadsgeschiedenis …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.