In samenwerking met de provincies Drenthe en Friesland en de waterschappen Sevenwolden en Noorderzijlvest, en met financiële steun uit Europa, werkt Natuurmonumenten aan een ambitieuze operatie: het 'restauratieplan Fochteloërveen'. Het doel is herstel van het levend hoogveen.

Het Fochteloërveen heeft iets ongenaakbaars. Doorgaande wegen lopen er met een wijde boog omheen. Vanouds was dit een afgelegen streek op de grens van Friesland en Drenthe. Aan die ligging is het mede te danken dat het gebied gespaard bleef voor de ontginning. Het verhaal is bekend: ooit waren grote delen van Noordoost-Nederland bedekt met hoogveen. In enkele eeuwen is bijna alles afgegraven en letterlijk in rook opgegaan. Ook het Fochteloërveen was maar een onderdeel van een veel groter veengebied, de Smilder (of Smildeger) Venen. Vanaf de zeventiende eeuw werd er, eerst van de Drentse en later ook van de Friese kant, stukje bij beetje van dit veen ‘afgeknabbeld’. Tegen de tijd dat het Fochteloërveen als laatste aan de beurt zou komen – in de loop van de twintigste eeuw – was de vaart …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.