Als een monumentaal gebouw of stadsstructuur Hans en Grietje-romantiek krijgt en het schilderachtige onwaarachtig wordt, noemen ze dit wel 'pittagoresk' of 'rustitatiek'. Het zijn pijnlijke aanduidingen; ze duiden vooral op een gebrek aan goede smaak en intelligentie. Over de plannen voor het stadshart van IJlst hoorde de auteur die rare woorden; mogelijk heeft hij ze zelf ook al eens gebruikt.

IJlst is schilderachtig. De laat-middeleeuwse structuur is nog gaaf: een ongeveer 700 meter lange gracht met twee flauwe bochten, aan weerszijden tuinen en bleken en aan de meebuigende straten met leilinden een vrij gesloten, kleinschalige bebouwing; achter die bebouwingsstroken diepe, nauwelijks bebouwde achterterreinen, aan weerszijden afgesloten door de smalle Dijgrachten die tezamen een ringgracht om de stadskern vormen. Deze kwaliteiten worden hoog geroemd in de beschrijving van het beschermde stadsgezicht. De stadsstructuur is zo goed bewaard, omdat het vanaf de achttiende eeuw minder met IJlst ging. De brede overkluizing voor de voormalige Nooitgedagt-fabriek is de enige verstoring van dat gave beeld: een vlakte zonder maat of geleding.

Nooitgedagt
In 1950 ging het na eeuwen n…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.