Het Waddenzeegebied - waaronder we verstaan de Waddenzee, de eilanden en het binnendijks gelegen zeekleigebied - strekt zich uit van Esbjerg in Denemarken tot Den Helder in Noord-Holland. Het gebied heeft een aantal bijzondere kenmerken waardoor het op Europees en zelfs op mondiaal niveau als een uniek cultuurlandschap beschouwd moet worden.

Eigenlijk moeten we spreken over beelden op verschillende abstractieniveaus: het Waddenzeegebied als geheel en een (willekeurige) concrete locatie. Voor het hele gebied geldt dat we het als een landschappelijke eenheid kunnen beschouwen, die zich onderscheidt van andere Europese landschappen. Maar wat bepaalt nu dit specifieke karakter? Welke elementen en structuren in het landschap zijn verantwoordelijk voor de eigen identiteit van het landschap als geheel? Voor een concrete landschappelijke situatie, bijvoorbeeld de omgeving van Ballum op Ameland of het dorp Ezinge in Groningen, is het niet zo moeilijk om het specifieke van de plek aan te geven. Maar voor het hele gebied van Esbjerg tot Den Helder is het lastiger. Bovendien zit er tussen het Waddenzeegebied als geheel en de concrete p…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.