Hoe zit het met de vrijgekomen baggerspecie uit de Groningse kanalen? Dat is in een enkel geval gebruikt voor het herstel van illegaal afgegraven binnendijken en er zijn plannen voor het herstel van afgegraven wierden. Een gesprek met een beleidsmedewerker, een bestuurder, een archeoloog en een boer.

Volgens beleidsmedewerker Derk Jan Wever van het bureau Bodem en Natuur van de provincie Groningen kan er heel goed herstel en daardoor verbetering van landschappelijke elementen plaatsvinden door deels weggegraven dijken te herstellen. Dit geldt volgens hem ook voor het herstel van wierden in hun oorspronkelijke vorm. ‘Dat moet geen regel worden, maar een enkele dijk of wierde die zich daar voor leent, moet geen probleem zijn’, aldus Wever. Dit kan gedaan worden met baggerspecie dat uit het Van Starkenborghkanaal en het Reitdiep komt.
Derk Jan Wever: ‘Uit het Van Starkenborghkanaal komt zo’n vier miljoen kubieke meter specie vrij. Momenteel wordt dat opgeslagen in speciale depots langs het kanaal, maar dat zijn vaak landschapsontsierende pannenkoeken.’ Die depots liggen vaak op afgetic…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.