Tussen Ameland en Schiermonnikoog ligt Engelsmanplaat, een eilandje dat tot voor kort een functie vervulde als broed- en rustplaats voor vogels. De laatste dertig jaar is het een geliefkoosd oord voor wadlopers. Engelsmanplaat ligt in het Friese Zeegat, tussen Ameland (linksboven nog net zichtbaar) en Schiermonnikoog op een afstand van zo'n vijf kilometer uit de Friese kust ten noorden van Nes.

Engelsmanplaat bestaat uit een zandplaat met zeer lage onbegroeide duintjes en heeft een oppervlakte van minder dan een vierkante kilometer. Aan de oostkant bevindt zich de Hiezel, een schelpenbank die op een zevental plaatsen doorbroken is. Op de foto is duidelijk te zien dat hier het water van de Zoutkamperlaag aanzienlijk dieper is. Engelsmanplaat ligt op de voorgrond, en een betrekkelijk nieuw rif op de achtergrond. Op Engelsmanplaat ziet men rechtsboven een baken en linksboven aan de rand van het water een reddingshuisje. Niet goed zichtbaar in de Noordzee, linksboven op de foto staat het boorlocatie van de NAM.

Afsluiting Lauwerszee
Vanaf 1500 is Engelsmanplaat een vrij grote plaat. Na 1800 wordt de ontwikkeling goed gevolgd door de lodingen van Rijkswaterstaat. Op een diepte va…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.