Het Groninger platteland verandert voortdurend. De afgelopen 25 jaar hebben driekwart van de Groninger boeren hun bedrijf beëindigd. Volgens het CBS telt Groningen nu nog 4376 bedrijven waarvan een meerderheid akkerbouwbedrijf is. De verwachting is dat ook dit aantal nog verder terug zal lopen. De jaarlijkse daling van het aantal boerenbedrijven bedraagt nu in Groningen twee procent.

Veel boerderijen in Groningen stammen uit de negentiende eeuw of zijn van nog eerdere datum. Hoewel bij tal van boeren deze historische gebouwen nog deel uitmaken van het tegenwoordige bedrijfscomplex, is er geen boer die deze gebouwen nog gebruikt op een manier waarvoor ze destijds gebouwd zijn. Ze hebben bedrijfstechnisch gezien hun tijd gehad en bestaan nog omdat de schuren vaak zo groot zijn dat ze aangepast kunnen worden aan het veranderde gebruik en kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Met name voor het akkerbouwbedrijf kan de bestaande schuur lang soelaas bieden, maar een ideale situatie wordt het bedrijfstechnisch gezien niet echt. Voor de veehouderij ligt nieuwbouw snel voor de hand, omdat bijvoorbeeld mestkelders moeilijk in een bestaande schuur gerealiseerd kunnen worden.
Na…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.