Eind oktober/begin november kan er gestemd worden op kandidaat-bestuurders voor de vier waterschappen in Groningen en Drenthe: Noorderzijlvest, Hunze-en-Aa's, Reest en Wieden, en Velt en Vecht. De gezamenlijke natuur-, landschaps- en milieuorganisaties hebben hun eigen lijst van 'groene' kandidaten.

Nederland bestaat bij de gratie van de strijd tegen het water. De eerste waterschappen ontstonden in de loop van de Middeleeuwen en kenden plaatselijke bestuurders die tezamen met de boeren de dijken, kaden en waterwegen onderhielden. In de loop der eeuwen zijn deze lokale waterschappen samengevoegd. In Nederland is tussen 1850 en 1999 het aantal waterschappen van 3500 tot 63 teruggebracht en in 2002 zullen er nog 50 over zijn.
Naast waterbeheer en -afvoer hebben de waterschappen ook bemoeienis met landschap en natuur, water in stedelijke gebieden en waterkwaliteit. Bovendien zijn er raakvlakken met de ruimtelijke ordening, er is steeds vaker sprake van wateroverlast of juist van een tekort, zodat waterkwantiteit en -kwaliteit een strak beheer nodig hebben. Het aspect van water in de ru…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.