Het jubileumjaar gaat in februari officieel van start met het festival Schrijvers om de Noord op Schiermonnikoog. Noorderbreedte en de mede-organiserende Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer van het eiland nodigen u van harte uit om bij dit unieke evenement aanwezig te zijn (zie informatie hiernaast).
In het voorjaar verschijnt het jubileumboek Alles wordt anders, de metamorfose van Nederlands Noorden. Bekende schrijvers op dit gebied geven daarin hun visie op de ontwikkeling van het noordelijke landschap door de jaren heen. Dat is overigens niet de enige speciale uitgave, volgend jaar. Zoals u van ons gewend bent, verschijnen er ook weer meerdere themanummers, ditmaal met een zilveren randje. Eén daarvan is de special Gastvrij Noord-Nederland, een onverbloemde uitnodiging om een culinair en cultuur-historisch hoogstaand bezoek aan het Noorden te brengen! Bekende journalisten en schrijvers bezochten voor u al de mooiste plekjes uit. U kunt hun ervaringen over hun schouder meelezen en daarna het goede voorbeeld volgen.

53e Noorderbreedte

Niet alleen op papier pakt Noorderbreedte uit. Ook via radio en TV willen we een groeiend publiek in aanraking brengen met al het moois dat het noordelijke deel van Nederland biedt. Een team verslaggevers van Radio/TV Drenthe, Omrop Fryslân en Radio/TV Noord gaat in de zomer op stap om tijdens een avontuurlijke tocht een week lang het Noorden te verkennen langs de 53e Noorderbreedtegraad. Hun bevindingen gaan dagelijks de noordelijke ether in. Noorderbreedte gaat daarnaast op pad met de drie Commissarissen der Koningin. De heren Ter Beek, Alders en Nijpels geven hun kijk op de invulling van het landschap, de keuzes waarvoor zij staan, en de factoren die meebepalend zijn voor de toekomst van het aanzicht van Noord-Nederland.

Noorderbreedte-Collectie

Een ambitieus jubileumproject tenslotte is de Noorderbreedte- Collectie. In samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst Groningen, de Kunstcommissie van Gasunie, Academie Minerva, het Frank Mohr Instituut en het Fries Museum wil Noorderbreedte een nieuwe kunstcollectie samenstellen, die een beeld geeft van het noordelijke landschap. Mocht alles zo lopen als gepland, dan zal de Noorderbreedte-Collectie in alle drie noordelijke provincies te zien zijn. Natuurlijk heten we onze lezers ook bij die exposities weer hartelijk welkom!

Nieuwe abonnees

Met al deze projecten wil Noorderbreedte volgend jaar nét een beetje meer invulling geven aan haar doelstelling. En er worden nog méér plannen gesmeed! Heel 2001 zult u in ons blad aankondigingen en verslagen aantreffen van de jubileumactiviteiten, aangevuld met uitnodigingen en speciale aanbiedingen voor lezers. Onze vraag aan u is er nu óók een schepje bovenop te doen door nog dit jaar gebruik te maken van de aanmeldingskaarten voorin dit nummer. Geef iemand Noorderbreedte cadeau, en stroop dán de mouwen op voor een bruisend jubileumjaar!

Schrijvers om de Noord

Schrijvers om de Noord is een Noorderbreedte-festival met dichters en schrijvers in het Fries, Gronings, Drents en Nederlands op 13, 14, en 15 februari 2001 op Schiermonnikoog.
Naar een idee van Ger Siks en Trudy Kramer houdt Noorderbreedte, in het kader van haar 25-jarig bestaan, samen met de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer te Schiermonnikoog een schrijversfestival. Een dergelijke bijeenkomst met schrijvers uit de drie Noorderbreedte-provincies is nog niet eerder georganiseerd. De reden dat dit festival op Schiermonnikoog gehouden wordt, heeft te maken met de affiniteit van de bedenkers en de organisatoren met dit eiland. Het gemeentebestuur, in de persoon van burgemeester B. Fennema, de Cultuur Historische Vereniging, de hoteliers en de VVV Schiermonnikoog waren buitengewoon enthousiast. Er werd zelfs al gesproken van een zich twee tot drie jaarlijks herhalende culturele manifestatie.
De inhoudelijke begeleiding is in handen van Lukas Koops, Bartle Laverman en Siemon Reker. De dichters en schrijvers die uitgenodigd zijn voor de Friese taal zijn: Pieter Boersma, Bartle Laverman, Trinus Riemersma, Jacobus Smink; voor het Gronings: Jan Iden, Jan Sibbo Uffen, Ger Siks, Kees Visscher; voor het Drents: Marga Kool, Lukas Koops, Rieks Siebering, Jan Veenstra; voor het Nederlands: Cor Jellema, Gerrit Krol, Aafke Steenhuis, Driek van Wissen.
De muzikale begeleiding is in handen van: Wouter de Koning en Rika Dijkstra, Martin Korthuis en Egbert Meijers.

Boekenweekgeschenk

De drie regionale omroepen zullen in hun programma’s aandacht besteden aan dit culturele evenement. De eerste avond vindt plaats in het Cultureel Centrum aan de Langestreek en wordt geopend door burgemeester B. Fennema. De volgende dag zijn er optredens in vijf hotels.
Er zal een speciale uitgave verschijnen met gedichten en teksten van de deelnemende schrijvers.
De VVV Schiermonnikoog regelt een cultureel midweekarrangement, tel. 0519-53 12 33.

Trefwoorden