Integraal gebiedsgericht beleid, wie zal ertegen zijn? Tot nu toe jagen de talloze instanties van de overheid allemaal hun eigen doelen na. Van coördinatie komt verticaal (tussen rijk, provincies en gemeenten) en horizontaal (tussen de verschillende beleidssectoren) niet al te veel terecht. Van een verbindende inhoudelijke visie die richting geeft aan al die afzonderlijke inspanningen, is al helemaal geen sprake. Al dat versnipperde, verschotte en verkokerde beleid wordt te weinig afgestemd op wat er in concrete gebieden werkelijk aan de hand is. En de burgers spelen bij de beleidsvorming een (in verhouding tot die van bestuurders en vooral ambtenaren en sectordeskundigen) onbeduidend bijrolletje.

De provincies willen het nu op enkele punten anders gaan doen. Dat zal wel moeten ook. De opkomst bij provinciale verkiezingen is tot een historisch dieptepunt gedaald. Als provincies burgers in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan beleidsvoorbereiding en inspraak, is de belangstelling zeer beperkt. Kennelijk denken maar weinig mensen dat ze het beleid kunnen beïnvloeden en/of dat provinciaal beleid veel invloed heeft op zaken die hen ter harte gaan. ‘Ze gaan toch gewoon hun eigen gang en wat ze doen haalt weinig uit’: de democratische legitimatie van de provinciebesturen en hun inhoudelijke geloofwaardigheid spreken niet meer vanzelf. Ook recent sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van provinciale politici roept een beeld op van ver van de kiesgerechtigden ve…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden