In het agrarisch cultuurlandschap leven ook wilde planten en dieren. De greppelsprinkhaan laat volop van zich horen, en u kent hem vast wel.

Hoewel het in Europa een algemene soort betreft, vertoont de verspreiding in Nederland grote ‘gaten’: de sprinkhaan komt in het oosten voor en in Zeeland. Het is een voorbeeld van een insect dat zich moeizaam verspreidt.
De sprinkhaan vliegt nauwelijks en koloniseert nieuwe gebieden daardoor langzaam. Soms komen exemplaren met lange vleugels voor, die wel kunnen vliegen.

De stichting European Invertebrate Survey – Nederland (Postbus 9517, 2300 RA Leiden) doet onderzoek naar de verspreiding van ongewervelden, waaronder sprinkhanen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden