Hoewel het in Europa een algemene soort betreft, vertoont de verspreiding in Nederland grote ‘gaten’: de sprinkhaan komt in het oosten voor en in Zeeland. Het is een voorbeeld van een insect dat zich moeizaam verspreidt.
De sprinkhaan vliegt nauwelijks en koloniseert nieuwe gebieden daardoor langzaam. Soms komen exemplaren met lange vleugels voor, die wel kunnen vliegen.

De stichting European Invertebrate Survey – Nederland (Postbus 9517, 2300 RA Leiden) doet onderzoek naar de verspreiding van ongewervelden, waaronder sprinkhanen.

Trefwoorden