Een dikke beuk met takken als berken, de opgestapelde stenen van een hunebed op een open plek in het bos of een tere klaproos in de berm van de weg: in het landschap zijn mooie dingen te zien. Tezamen bepalen ze de kwaliteit van de omgeving om ons heen. De kwaliteit is echter aan het verbleken want veel moois dreigt te verdwijnen. De verbetering van de omgevingskwaliteit is dan ook een belangrijke drijfveer achter het overheidsbeleid. Ondanks alle inspanningen lijkt de gewenste kwaliteit evenwel verder weg dan ooit. In een veranderende maatschappij zoekt de overheid naar nieuwe wegen. Het nieuwe geïntegreerde gebiedsgerichte beleid is zo'n weg.

De aantasting van de leefomgeving wordt door de drie noordelijke provincies als een zeer indringend maatschappelijk probleem ervaren. Veel waarden van natuur en landschap kennen een grote teloorgang. Op sommige momenten storen we ons zelfs meer aan de omgeving waarin we verkeren dan dat we ervan genieten. De provinciebestuurders spreken zelfs over een dreigende normoverschrijving. Deze uitspraak werd zes jaar geleden al in interprovinciale plannen gehoord maar wordt nu krachtiger onderschreven dan ooit. Ondanks alle goede voornemens om de omgevingskwaliteit te laten toenemen, blijkt de realiteit grillig en weerbarstig.

Heel veel moois
Een belangrijke vraag die in dit kader op voorhand gesteld moet worden, is wat er nu eigenlijk met omgevingskwaliteit wordt bedoeld. Vooral heel veel m…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden