In Hegebeintum, Wijnaldum en Oude Bildtzijl zijn permanente exposities ingericht waarin de bezoeker kennismaakt met de resultaten van oud en nieuw onderzoek naar de wisselwerking tussen het landschap en zijn bewoners door de eeuwen heen.

De lezer zal zich wellicht afvragen wat deze producten nu eigenlijk te maken hebben met plattelandsontwikkeling. Daarvoor moeten we ons allereerst realiseren dat de tijd ook in Fryslân niet heeft stilgestaan. In het kielzog van economische groei, schaalvergroting en mobiliteit is het Friese landschap, inclusief steden, dorpen, en boerderijen, drastisch van aanzien veranderd. Daarbij is er niet altijd even zorgvuldig omgegaan met de cultuurhistorische waarden. Gelukkig is dat besef doorgedrongen tot beleidsmakers op provinciaal en rijksniveau. Bij de inrichting van de schaarse ruimte wordt tegenwoordig liefst al in de planvormingsfase rekening gehouden met cultuurhistorische waarden en het behoud van het lokale en regionale karakter.

Archeologische steunpunten
De inrichting van de arch…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.