Als je op zoek gaat naar een oplossing in een gebied waar een versnipperde verkaveling de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de weg staat en Natuurmonumenten de opdracht krijgt 800 hectare landbouwgronden om te vormen tot reservaat, kun je wachten op jarenlange procedures. Zo niet in het gebied rond het Drentse Peize.

‘Toen de provincie Drenthe ons vroeg of we iets konden doen om de problemen in het gebied te helpen oplossen, was direct duidelijk dat hier geen sprake zou zijn van een normale procedure’, vertelt Willem Boers. Hij heeft namens de directie Landinrichting van het Kadaster in Assen zitting in de in september 2000 geïnstalleerde Landinrichtingscommissie Peize en omstreken. En omdat er simpelweg onvoldoende geld beschikbaar was om een complete ruilverkavelingsadministratie op te zetten besloot het Kadaster een onderzoek te starten naar de toedelingsmogelijkheden in het gebied. ‘We zetten daarvoor een deel van ons instrumentarium in om het gebied in kaart te brengen en de mogelijkheden voor alle betrokkenen inzichtelijk te maken’, legt Boers uit. ‘In feite hebben we dus een haalbaarheidsstud…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.