In de Peizermade is gekozen voor natuurontwikkeling en dus recreatie als nieuwe functies. Bij de inrichting speelt de samenhang met het stedelijk gebied een belangrijke rol.

Het landschap van de Peizermade was – tot de ruilverkaveling – weids maar kleinschalig. De esdorpen lagen aan de rand van de made. Het land werd doorsneden door beekdalen. Kleine percelen omgeven door houtwallen en afgewisseld met stukken bos werden ontsloten door slingerende weggetjes met bomen. Op 24 december 1963 werd ingestemd met ruilverkaveling. Meer dan vierduizend hectare landbouwgebied, gelegen in de gemeenten Eelde, Norg, Peize, Roden en Vries werd samengevoegd tot één ruilverkavelingsblok.

Rechttrekken en asfalteren
Het doel van de ruilverkaveling in de Peizermade week niet af van de meeste andere: ‘een verbeterde ontsluiting en waterbeheersing der landbouwgronden, alsmede de samenvoeging van verspreid liggende bezittingen’. Om het waterpeil te kunnen reguleren werden beken…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.