Francine Houben is architect en een van de oprichters van het Delftse ontwerpbureau Mecanoo. Op uitnodiging van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hield zij de lezing 'Ingenieurskunst en mobiliteitsesthetiek', later gepubliceerd in 'De dynamische delta'.

Houben:’Er is jaren geleden al besloten dat er een snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen komt. Aan ons bureau is gevraagd een visie te ontwikkelen over dat tracé en de inpassing in het landschap. De lange lijnen door Nederland hebben een opdrachtgever nodig. Een beetje snelweg loopt al snel door dertig gemeentes. Bestuurders zijn over het algemeen gefixeerd op hun eigen grondgebied. Wij hebben daarom een maquette van het hele tracé gemaakt, die diende als vergadertafel. Zo dacht iedereen mee over het hele traject, in plaats van zich uitsluitend op de eigen belangen te richten. Wij hebben een jaar aan die studie gewerkt, in opdracht van vier provincies; de studie richtte zich overigens niet alleen op de trein, maar ook op de weg- en waterverbinding. De spoorlijn houdt nu o…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.