Tot zo'n vijftien tot twintig jaar geleden werd de omgeving er door een ruilverkaveling niet mooier op, maar vooral kaler, strakker en saaier. Ruilverkavelingen konden dan ook op weinig sympathie rekenen van de landschaps- en natuurgenieters, wandelaars en velen die niets begrepen van de boerenstand en zijn land.

Onder druk van landschaps- en natuurbeschermers komt er rond 1980 een kentering in de plannen en de uitvoering van ruilverkavelingen. Het landinrichtingstijdperk treedt in, met de verankering in de landinrichtingwet van 1985. Er komt aandacht voor natuur, landschap, recreatie, cultuurhistorie en archeologie. De lange procedure blijft echter. Afspraken en plannen worden ingehaald door de tijd en andere inzichten. Uitvoering op basis van de oude afspraken en plannen roepen zeer terechte weerstanden op, want een gebied landbouwkundig inrichten waar over enkele jaren natuur zal verschijnen is niet verstandig en weggegooid geld. Het imago van de landinrichting mag hierdoor dan nog niet bijzonder zijn gegroeid in de jaren negentig, de ontdekking van het instrument door andere groeperingen dan…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.