Tijd dus voor een presentatie over landinrichting! In dit themanummer van Noorderbreedte wordt niet alleen geprobeerd af te rekenen met de vooroordelen; ook kritische kanttekeningen zijn opgenomen.

Tot aan in de jaren dertig werd de landbouwproductie vergroot door uitbreiding van het areaal; steeds nieuwe gebieden werden ontgonnen en in gebruik genomen als landbouwgrond. Na 1945 werd de voedselproductie verhoogd door rationalisering, mechanisering en intensivering van de landbouw, waardoor de opbrengst per hectare sterk steeg. Door percelen samen te voegen werd schaalvergroting in de landbouw mogelijk en technische ingrepen verbeterde de infrastructuur en de waterhuishouding in landbouwgebieden. Ruilverkaveling was het instrument om deze verbeteringen door te voeren. In België noemt men dat instrument planverschuiving, een begrip dat kunstenaar Han Jansen in Nederland heeft geïntroduceerd. De rationalisering van de landbouw ging samen met industrialisatie. Ruilverkaveling was een …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden