Akkrum binnenrijden via de wegbewijzering 'Akkrum, Terherne, Jirnsum' en dan langs het NS-stationnetje het dorp in: Fryslân toont zich vanaf de snelweg in de naamgeving. Rients Gratama (68) is teruggekeerd naar zijn geboortegrond, na een 'uitstapje van vijftien jaar' aan de rand van de Veluwe, in Elburg. Afkomstig uit Pingjum, waar hij zijn jeugd doorbracht, via Leeuwarden en Birdaard aan de Dokkumer Ee, is hij weer op zoek gegaan naar die 'prachtige Friese luchten' en vond deze zomer zijn stek in het oude postkantoor in Akkrum.

‘Ik ken geen bomen of vogels uit mijn hoofd, is dat erg?’ verontschuldigt hij zich als hem gevraagd wordt wat hij als theaterman met het Friese landschap heeft. Het terug verhuizen naar Friesland valt toevallig samen met zijn vele optredens in de manifestaties van Simmer 2000, maar ‘dat heeft hoogstens de verhuizing bespoedigd, zodat we hier al konden wonen tijdens die shows.’ Samen met de Friese band De Kast gaf hij elf concerten in de tent van het Russische Staatscircus, hij deed mee in de openings- en slotmanifestatie en verzorgde een aantal optredens voor de Omrop Fryslân. ‘Een overdosis Gratama’, schimpt hij over zichzelf.

Friezen zijn een apart volk
Het plezier van Simmer 2000 was groot: ‘Het wij-onder-elkaar- gevoel is met name in de dorpen heel intens: jong en oud, van notaris…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden