Het Land van Sauwerd werd in 1975 door de Natuurwetenschappelijke Commissie (NWC) een van de oudste en best bewaarde cultuurlandschappen van Nederland genoemd. Toch is er een ruilverkaveling gaande.

In 1965 werd voor het gebied rondom Sauwerd een aanvraag tot ruilverkaveling ingediend. Tien jaar later werd de voorbereidingscommissie ingesteld. Deze commissie stelde het schetsontwerp op, rekening houdend met het streekplan en op basis van de deelnota over landbouwwensen, het advies over landschapsbouw, het NWC-advies en het advies over openluchtrecreatie. Vanwege de strijdige belangen van landbouw en natuur- en landschapsbehoud nam de voorbereiding veel tijd. Er is veel aandacht geschonken aan de vraag welke verbeteringen voor de landbouw mogelijk waren zonder dat de cultuurhistorische waarde van het gebied zou worden aangetast. Ook was er veel discussie over de grootte van het relatienota- gebied.
Het voorontwerp-plan met volledig uitgewerkte voorstellen voor de herinrichting van h…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.