Zuidwolde, Drenthe, 1995: een zaal met honderdvijftig mensen tegenover twee gedeputeerden die nog eens komen uitleggen hoe belangrijk de voorgenomen herinrichting Zuidwolde-Zuid voor deze gemeente is. Plotseling staat er iemand op die roept: 'Wie tegen is steekt nu zijn kaars aan'. En terwijl het zaallicht dooft branden er eensklaps honderdvijftig kaarsen.

Frens Wemmenhove, voorzitter van de drie commissies die de afgelopen viereneenhalf jaar met deze materie bezig zijn geweest, was erbij in 1995: ‘Ik dacht nog toen ik bij de ingang van de zaal die mensen aan zag komen: wat moeten die allemaal met een kaars in de hand? Dat werd dus al snel duidelijk! Het geeft wel aan hoe emotioneel de zaak toen lag.’
Barend Buijs, adviseur namens de provincie Drenthe bij de drie landinrichtingsprojecten die nu in Zuidwolde ‘lopen’, herinnert zich het incident eveneens maar al te goed. En ook de voorgeschiedenis: ‘In 1981 was in dit gebied al eens een grote ruilverkaveling afgestemd. Het oude begrip ruilverkaveling was toen net vervangen door het verschijnsel landinrichting, waarbij niet langer alleen de boerenbelangen telden maar ook die van de natuur en…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden