Waar op een kleine oppervlakte naar verhouding veel mensen wonen, werken en recreëren moet de beperkte ruimte onder invloed van de geleidelijk veranderende behoeften en voorkeuren van de bevolking, zo goed mogelijk worden ingericht. Nederlanders zijn sinds het begin van de jaartelling ons land aan het inrichten. Denk bijvoorbeeld aan de celtic fields die op sommige plaatsen in Drenthe zijn aangetroffen en aan de vorig jaar bij Leeuwarden gevonden relicten van overslibde akkertjes op het veen. Met het toenemen van de bevolking kwamen er dorpen, terpen, wegen, vaarten of dijken. De oppervlakte natuur werd kleiner en het areaal landbouw steeds groter.
Landinrichting in de tegenwoordige betekenis van een door de overheid geregisseerd project ten behoeve van meerdere grondgebruikers dateert …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden