Zes gemeenten in de regio Leeuwarden hebben de handen ineen geslagen en maken dit jaar concrete afspraken over de samenstelling van de woningbouw voor de komende tien jaar, over het markttype (naar prijs en soort) en over, wat het meest belangrijk is, het woonmilieu. In dit artikel wordt een beeld gegeven van de 'woonplannen' die voor de regio Leeuwarden gemaakt zijn en die een onderbouwing geven van afspraken over nieuwe en bestaande woonmilieus. De woonplannen zijn gebaseerd op een 'Koepelnotitie' voor de regio.

Heins Advies en KAW hebben de opdracht gekregen om tegelijkertijd met de Koepelnotitie ook de gemeentelijke woonplannen op te stellen. De woonplannen hebben een uniforme opzet gekregen en zijn afgestemd op de Koepelnotitie.

Wensen van mensen
Al jaren is de woningmarkt van het noorden van Nederland ontspannen. In zo’n situatie moeten woningaanbieders veel moeite doen om hun aanbod van woningen af te stemmen op de vraag. Dit marktgerichte denken heeft tot gevolg dat deze partijen elkaar flink beconcurreren in hun jacht naar de woningzoekende die een betere, ruimere woning wil op een mooi plekje. Gemeentebesturen doen daarbij niet voor projectontwikkelaars en makelaars onder. Nu kent concurrentie per definitie winnaars en verliezers, en dat is nu juist iets wat we in de woningmarkt niet …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden