Is het Provinciaal Omgevingsplan van Groningen een plan voor in de kast? Een document dat alleen nog een meetlat is voor plannen van lagere overheden en een basis voor vergunningverlening?

Het ziet ernaar uit dat de vaststelling van het POP geen eindstation is maar een tussenstap naar een enerverend uitvoeringstraject. Wat moet je anders denken van een plan dat 85 opgaven bevat, verdeeld over vier regio’s, variërend van heel diffuse opgaven tot heel concrete, en verder vier planuitwerkingen en drie gebiedsuitwerkingen in het vooruitzicht stelt? De eerste planuitwerking, de nota Bouwen en Wonen, ligt er al.
Het POP is het eerste plan dat ruimte, natuur en milieu, water en mobiliteit omspant. Streekplan, waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan en mobiliteitsplan zijn nu geschiedenis. Het gaat in het POP om bijna alles waarmee men dagelijks in zijn omgeving te maken heeft. Bijna alles, want zorg en cultuur blijven grotendeels buiten beeld, al zijn bereikbaarheid van en draa…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.