Halverwege het eiland Schiermonnikoog bevinden zich ten noorden van het oostelijk deel van de Bancks polder de Kooiduinen. De foto toont de duinen op de voorgrond en verder zien we de eendenkooi, een stuk van de polder en de kwelder en het wad, alsmede twee meertjes.

De Kooiduinen lopen van de begraafplaats het Vredenhof naar de meest oostelijke punt van de zeedijk. Op dat punt bevindt zich een overgang voor jongvee dat ’s zomers vanuit de polder naar de kwelder gaat om te grazen. De kwelder bevindt zich linksboven op de foto. Door erosie en vertrapping van het vee was dit punt een zwakke schakel in de Schiermonnikoogse zeewering en vormde het een bedreiging voor polder en dorp. De duinen zijn hier dan ook kunstmatig verhoogd.

Eendenkooi
De ronde bebossing midden op de foto is de plaats waar de eendenkooi ligt die eigendom is van Natuurmonumenten en gebruikt wordt voor ringonderzoek. De belangrijkste vereiste voor het laten functioneren van een eendenkooi is rust en stilte in en rond de kooi. Om dit te realiseren kent men het afpalingsrecht, waarb…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.