Vlak achter de waddendijk, tussen Usquert en Uithuizen ligt de monumentale boerenplaats Lutjebosch. In 1958 heeft de familie Bos, die de boerderij al meer dan twee eeuwen bewoont, besloten dat de authentieke inboedel onaangetast moest blijven.

Cornie Bos woonde van 1911 tot 1963 op Lutjebosch en begon aan de schetsboeken toen ze 35 jaar was. Ze omschrijft haar werk als een fotoalbum bedoeld voor eigen gebruik. Bewust koos ze voor een klein formaat, zo kon ze de boeken gemakkelijk meenemen. Wie de schetsboeken doorbladert, vindt een schat aan informatie over het boerenleven zoals zich dat met name in de negentiende eeuw voltrok. Historische en genealogische gegevens, beschrijvingen van het in- en exterieur van de boerderij, verslagen van de dagelijkse gang van zaken en familieverhalen wisselen elkaar af. Talrijke tekeningen en aquarellen tonen de boerderij, de meubels en gebruiksvoorwerpen, de omliggende landerijen, het wad en de natuur. Alle ruimte is benut: tussen reeds geschreven regels noteerde Cornie nog kleine aantekenin…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden