Aan de Zijlstersweg 20 in het vijftien huizen en twintig bewoners tellende dorp Aduarderzijl ligt het Waarhuis, de oude sluiswachterswoning die deel uitmaakt van het sluizencomplex op de plaats waar het Aduarderdiep in het Reitdiep stroomt. De naam van het huis is ontleend aan het woord 'waar', een verouderd synoniem voor 'zijl' of 'sluis'.

Het Aduarderdiep is gegraven rond 1400 en in 1501 is op deze plaats een sterk blokhuis gebouwd om de stad Groningen in bedwang te houden.
Er bevinden zich twee sluizen. De oude of westelijke sluis is een enkele uitwateringssluis, in 1706 op last van het Aduarderzijlvest gebouwd. De nieuwe of oostelijke sluis is aangelegd in 1867 ter ontlasting van de oude sluis en is een dubbele uitwateringssluis. Het sluizencomplex heeft een belangrijke rol gespeeld bij de aanval van de bisschop Bernhard van Galen, Bommen Berend, op de stad Groningen in 1672. Aduarderzijl was toen een van de schansen rond Groningen.
De sluizen hebben sinds 1877 geen zeekerende functie meer, omdat toen het Reitdiep bij Zoutkamp met sluizen werd afgesloten. Toch heeft er lange tijd daarna een sluiswachter gewoond, die da…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.