Deel 4 in de reeks over de convexe kustboog handelt - en ik zeg het met trots en enig chauvinisme - over de parel onder de waddeneilanden en naar veler overtuiging het mooiste stukje Nederland, de Griene Pôle, Terschelling. Het is een kloek deel met 250 pagina's dat gewoontegetrouw vol staat met kaarten en tabellen, plus veel tekeningen en reconstructies van de hand van de meester Henk Schoorl.

De inbreng van de Friezen had een duidelijke oorzaak. Henk Schoorl had zich vanuit de ontwikkeling die Terschelling als Hollands eiland sinds pakweg 1500 had doorgemaakt, vooral moeten verlaten op Hollands bronnenmateriaal, aanwezig zowel in het Algemeen Rijksarchief als in het Rijksarchief in Noord-Holland. Dit lag voor de hand omdat het gehele door hem bestudeerde gebied qua kustverdediging onder één instantie viel, de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier en West-Friesland. Het was deze overheid die zowel over het vasteland van Holland als over Texel, Vlieland en Terschelling zeggenschap had. Maar bij en met Terschelling begon en begint ook duidelijk een ander gebied, zowel in waterstaatkundig als in politiek opzicht. Vanaf de volle Middeleeuwen lag Terschelling op de westgren…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden