Marssum is ontstaan op de westelijke oever van de Middelzee, een diepe inham vanuit de Waddenzee in de richting van Bolsward.
De oudste gedeelten van het gebouw dateren uit het eind van de Middeleeuwen. In 1631 is er een verbouwing geweest en werd het poortgebouw gebouwd aan de achterkant van de state. Het slot is gesticht door de familie Heringa. Deze familie werd opgevolgd door de familie Eysinga, die er bijna een eeuw in heeft gewoond. Na de dood van de laatste ongehuwde dochter van deze familie is het huis in 1687 verkocht aan de in Leeuwarden geboren en wonende advocaat Henricus Popta, die het gebouw gebruikte als zomerverblijf. De vrijgezel Popta stichtte naast de state een vrouwengasthuis met 26 eenkamerwoninkjes voor de arme en oude alleenstaande vrouwen uit het dorp. Het gasthuis werd voltooid in 1713, een half jaar na het overlijden van Popta. Het gebouw, dat nog steeds bestaat, is in 1956 verbouwd en in de huidige twaalf woningen wonen nog steeds vrouwen. Ze zijn niet meer armlastig en oud. Een twaalftal jonge dames, meest studentes, huren de kamers van dit voormalig gasthuis.

Slotbewaarster
Het buitengewoon goed onderhouden gebouw is eigendom van de Stichting Heringa State, die vier voogden ofwel bestuursleden heeft. De stichting bezit behalve de state en het gasthuis ook veel landerijen en enige boerderijen in de directe omgeving. Na de dood van Popta is het huis overeenkomstig zijn wens nooit meer bewoond geweest. Hierdoor is het zeventiende-eeuwse karakter van het huis bewaard gebleven.
Sinds de Tweede Wereldoorlog kan men het gebouw bezichtigen. De slotbewaarder heeft de taak om de bezoekers rond te leiden. De huidige slotbewaarster is mevrouw A.S. Hooiveld-Teerenstra. Samen met haar man, die tuinbaas is, bestiert het echtpaar al achttien jaar de dagelijks gang van zaken op het slot. Om het slot te bezichtigen kan men in de maanden april tot en met oktober een rondleiding door het gebouw krijgen. De kamers in de state zijn schitterend ingericht. Hoewel er veel vraag is om het gebouw ook te gebruiken voor trouwerijen of bijeenkomsten wordt dit niet toegestaan. De enigen die het gebouw mogen gebruiken, zijn de vier voogden van de Stichting.
Het eerste gebouw dat men bij een bezoek aan de Heringa State passeert, is een poortgebouw. Dan komt men in een binnenplaats, waar zich het eigenlijke gebouw bevindt. De entreepoort van dit gebouw is voorzien van een toren in een uivorm, vergelijkbaar met de nabij gelegen kerk van Deinum. Aan de rechterkant van de state bevindt zich de boerderij, waar de familie Hooiveld woont. In de tuin aan de voorkant staat een 170 jaar oude kastanje.
Voor informatie en rondleidingen kunt u bellen met 058-2541231.

Trefwoorden