Vier kilometer ten westen van Leeuwarden ligt het dorpje Marssum. Op de terp van dit prachtige dorp ligt naast de hervormde kerk de Heringa State, beter bekend als het Popta Slot, een oud landhuis dat als een van de weinigen in perfecte staat is gebleven.

Marssum is ontstaan op de westelijke oever van de Middelzee, een diepe inham vanuit de Waddenzee in de richting van Bolsward.
De oudste gedeelten van het gebouw dateren uit het eind van de Middeleeuwen. In 1631 is er een verbouwing geweest en werd het poortgebouw gebouwd aan de achterkant van de state. Het slot is gesticht door de familie Heringa. Deze familie werd opgevolgd door de familie Eysinga, die er bijna een eeuw in heeft gewoond. Na de dood van de laatste ongehuwde dochter van deze familie is het huis in 1687 verkocht aan de in Leeuwarden geboren en wonende advocaat Henricus Popta, die het gebouw gebruikte als zomerverblijf. De vrijgezel Popta stichtte naast de state een vrouwengasthuis met 26 eenkamerwoninkjes voor de arme en oude alleenstaande vrouwen uit het dorp. Het gasthu…

Trefwoorden