Archeoloog Piet Kooi van het Groningse Instituut voor Archeologie is een van de weinigen, zo niet de enige, die zich gewaagd heeft om zich voor te stellen hoe de bewoners in Noord-Nederland geleefd en gewoond hebben.

Piet Kooi heeft door publicaties in de boerderijboeken geprobeerd de boeren die het land op en rond de wierden bezitten, bewust te maken van de rijke bewoningsgeschiedenis. Hij deed dit door aan te tonen dat dit gebied eeuwen lang bewoond is geweest en duidelijke archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden bezit die meer dan eens de moeite waard zijn om te behouden. Zo heeft Kooi in de loop der jaren beschrijvingen gegeven van Loppersum, Kantens, Middelstum, Warffum, Usquert, Bierum, Holwierde, De Marne met Leens, Ulrum, Kloosterburen, Hornhuizen en het Halfambt (Eenrum en omgeving).
Piet Kooi heeft nauwkeurige tekeningen gemaakt waarin hij de ontwikkeling van een wierde of terp in kaart gebracht heeft.

Vlaknederzettingen
De eerste fase ligt omstreeks 500 voor Chr. …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.