We schrijven het jaar des heren 1192. Door het drassige landschap van de Friese landen trekt een stoet van twaalf monniken, onder aanvoering van abt Wibrandus. Als gedurende een van de overnachtingen op de plaats van het huidige dorp Aduard herhaaldelijk een vreemd lichtverschijnsel te zien is, is het de Cisterciënzer geestelijken duidelijk: dat is de plaats waar een klooster moet worden gesticht. Of toch niet?

Het verhaal van de Aduarder kroniek ten spijt kwam de stichting van het grootste klooster van de Friese landen een stuk rationeler en zakelijker tot stand. Hoewel het voor het Aduarder klooster niet meer is te achterhalen, laten stichtingen van andere kloosters steevast een zelfde patroon zien. Het initiatief tot een stichting werd ter plaatse genomen, meestal door een lokale, welgestelde weldoener die aan zijn zielenheil dacht. Mol: ‘Een klooster was een soort verzekeringsinstelling voor het hiernamaals, een soort voorafschaduwing van de hemel waar mensen zich tot konden wenden. Als ze er zelf deel aan hadden door het te begunstigen, kregen ze gebeden opgestuurd die ertoe zouden leiden dat de begunstiger ook in de hemel kwam.’

Uithoven
De Cisterciënzer kloosterorde ontstond aan het b…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden