De op 15 januari van dit jaar verschenen Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is nog in de inspraakfase. Hoe is de nota eigenlijk in het Noorden ontvangen? Gert de Roo vat het voor ons samen.

Ruimtelijke ordening is een voortdurend gevecht met de verstedelijking en de relatie tussen stad en platteland. In de Vijfde Nota is de sterke behoefte aan ruimte voor verschillende functies in de nabije toekomst geïnventariseerd en als uitgangspunt genomen. In hectares gaat om een oppervlakte ter grootte van de provincie Zuid-Holland. Tegelijkertijd wordt stelling genomen tegen verstedelijking van het platteland. De in de Nota geïntroduceerde contourenplanologie moet de scheiding tussen stad en platteland veiligstellen: gemeenten moeten rode en groene contouren gaan trekken om stedelijke groei te beperken en natuur te beschermen. Deze zaken zijn breed uitgemeten in de media. Wat echter niet door de media is opgepikt, is het feit dat de nota op een aantal punten sterk is beïnvloed door …