Het dorp Finsterwolde ligt in het Oldambt op een zandrug die al in de elfde eeuw bewoond was. Het huidige dorp is de voortzetting van het middeleeuwse dorp West-Finsterwolde. Ten zuidoosten van dit dorp lag Oost-Finsterwolde, dat in de late Middeleeuwen is verlaten vanwege overstromingen.

Het Oldambt, gelegen in het noordoosten van de provincie Groningen, kent een drietal landschappen. Het wierdenlandschap tussen Delfzijl en Termunten, het dijkenlandschap van de Dollardpolders, ingepolderd tussen 1550 en 1924, en het streekdorpenlandschap waar Finsterwolde een duidelijk onderdeel vanuit maakt.
Tot in de veertiende eeuw liep de oever van de Eems vanaf het schiereiland de Punt van Reide naar Emden in Duitsland. Daar lag het welvarende gebied Reiderland met 33 dorpen het stadje Torum en vier kloosters. Vanaf 1350 werd de zee steeds actiever en veroverde land. Door de aanleg en het versterken van dijken probeerde men de schade te beperken. Dit mislukte van tijd tot tijd door onderlinge twisten.
Rond 1550 was het grootste deel van Reiderland onder de golven verdwenen, behalve…

Trefwoorden