In een interview zei Piter Boersma (Wartena 1947) ooit dat hij pas leefde als hij schreef. Die betrokkenheid bij de Friese literatuur blijkt klip en klaar uit zijn daden: niet alleen heeft Boersma talloze romans, novellen en dichtbundels op zijn naam staan en vertaalde hij buitenlandse literatuur o.a. voor toneelgezelschap Tryater, ook in literaire organisaties neemt hij onophoudelijk een centrale plaats in.

o jins tsjoenliet jins beswarring

VIII

jins bestean lit syn gesicht sjen
yn ‘e brekken en skuorren gjin
sprake fan kontinuiteit
de skosse sinke as men der
op stean giet men kin net oars as
fan de iene op ‘e oare
springe men moat jinsels oan ien
tried wei fermannichfâldigje
as in jongleur giet men mei jins
libben om men sjocht jinsels yn
jins lytsens om jin hinne slaan
it stik potiten dat men is
treast is in ding dat men hatet
ûnrêst benimt jin de siken
de rêch docht jin sear de holle
knapt jin men wol pearels switte

Piter Boersma
Uit: Under it twangjok 1988

In een interview zei Piter Boersma (Wartena 1947) ooit dat hij pas leefde als hij schreef. Die betrokkenheid bij de Friese literatuur blijkt klip en klaar uit zijn daden: niet alleen heeft Boersma talloze romans, novellen en …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.