Deze zomer presenteerde de Dienst Landelijk Gebied Groningen en Drenthe (DLG) de Verkenning Watersysteem Reitdiep: een studie naar het oorspronkelijke stelsel van natuurlijke waterstromen die samenkomen in het stroomgebied van het Reitdiep.

In het najaar van 1998 zorgde zware neerslag voor ernstige wateroverlast, onder meer in de provincie Groningen. Hoge waterstanden in het Groninger boezemgebied leidden tot kritieke situaties in de stad Groningen en in bebouwde gebieden elders in de provincie, en tot bedreiging van kades. Om de situatie te beheersen werden enkele polders onder water gezet. De schade die daarbij optrad, wordt becijferd op tientallen miljoenen euro. Een herhaling van deze omstandigheden is niet uitgesloten. Bodemdaling, zeespiegelrijzing en klimaatverandering vergroten de herhalingskans. Daar komt bij dat lokaal het regenwater steeds sneller naar het oppervlaktewater wordt gebracht, onder meer door een toenemende verharding van het grondoppervlak.
Deze situatie vraagt om een fundamentele bezinning op het w…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.