Aan de rand van het in noordoost Friesland gelegen dorp Oosternijkerk staat de zeer fraaie kop-hals-rompboerderij Donia Sathe, die bewoond wordt door het echtpaar Daan. Gunnar Daan is architect en Els Daan is rechter.
Volgens oude bronnen zou deze boerderij in 1511 als pachtboerderij van het klooster Bethlehem vermeld staan. In 1640 werd de boerderij gekocht door dijkgraaf Tiete Tietes en rond 1700 werd Upt Cornelis eigenaar, die zich Doma noemde. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het weer een pachtboerderij. In 1768 werd Jan Harmens Rintjema eigenaar en zijn weduwe liet in 1803 de boerderij grondig verbouwen, hetgeen blijkt uit tekst op een gevelsteen in de achtergevel: ‘Deze huizinghe is gebouwd/door Maayke Hendriks van der Meij/laatste weduwe van wijlen/Jan Harmens Rintjema/woonachtig te Nes/in de jaren/1803.’
Het voorhuis is vrij kort en heeft een zadeldak tegen een voortopgevel met een groot venster op de verdieping. Onder dit gedeelte liggen twee grote waterkelders voor het opvangen van regenwater.
Toen Gunnar en Els Daan de boerderij in 1972 kochten was het nog een akkerbouwbedrijf. In 1974 is het echtpaar Daan er gaan wonen.
Het poterhok aan de achterzijde werd ingericht als atelier voor Gunnar. Inmiddels werken er elf mensen. In 1992 is de koestal verbouwd, waar Gunnar een werkruimte heeft die tevens voor vergaderingen wordt gebruikt. Deze ruimte is voorzien van een prachtig klepraam.
Donia Sathe is inmiddels een rijksmonument. De grote siertuin wordt door Gunnar en Els onderhouden.