Aan de rand van het in noordoost Friesland gelegen dorp Oosternijkerk staat de zeer fraaie kop-hals-rompboerderij Donia Sathe, die bewoond wordt door het echtpaar Daan.

Aan de rand van het in noordoost Friesland gelegen dorp Oosternijkerk staat de zeer fraaie kop-hals-rompboerderij Donia Sathe, die bewoond wordt door het echtpaar Daan. Gunnar Daan is architect en Els Daan is rechter.
Volgens oude bronnen zou deze boerderij in 1511 als pachtboerderij van het klooster Bethlehem vermeld staan. In 1640 werd de boerderij gekocht door dijkgraaf Tiete Tietes en rond 1700 werd Upt Cornelis eigenaar, die zich Doma noemde. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het weer een pachtboerderij. In 1768 werd Jan Harmens Rintjema eigenaar en zijn weduwe liet in 1803 de boerderij grondig verbouwen, hetgeen blijkt uit tekst op een gevelsteen in de achtergevel: ‘Deze huizinghe is gebouwd/door Maayke Hendriks van der Meij/laatste weduwe van wijlen/Jan Harmens Rintj…