Het Friese project, dat de naam Miljeu en Rekreaasje yn Bedriuw krijgt, start in 1999. Deelnemers krijgen een traject aangeboden dat begint met het doorlichten van het bedrijf en eindigt met certificering.

Het Friese project, dat de naam Miljeu en Rekreaasje yn Bedriuw krijgt, start in 1999. Deelnemers krijgen een traject aangeboden dat begint met het doorlichten van het bedrijf en eindigt met certificering. De ondernemer ontvangt een heldere rapportage waarin alle milieu- en natuuraspecten van zijn bedrijf een plaats krijgen. Aan de hand van kengetallen ziet hij hoe de vergelijking met collega-bedrijven uitpakt. De kengetallen worden uitgedrukt in verbruiken per persoon per overnachting. Ook wordt aangegeven hoe ver het bedrijf is, gerelateerd aan de normen voor het landelijke keurmerk voor natuur- en milieuvriendelijke recreatiebedrijven. Bovendien worden er aanbevelingen gedaan waarmee de ondernemer zijn bedrijfsvoering nog milieuvriendelijker kan invullen.

Waterverspillende douchekop

Soms worden ondernemers onaangenaam verrast. Eén van de ondernemers besloot om te onderzoeken of zijn douchekoppen wel waterbesparend zijn. Een comfortabele waterbesparende douchekop geeft zes liter per minuut en de ondernemer ging, voorzien van maatbeker en stopwatch, aan de slag. Tot zijn grote verbazing bleek hij na één minuut ruim twintig liter water te hebben opgevangen. Indien alle 180 plaatsen bezet zijn met gemiddeld twee personen die dagelijks vijf minuten douchen, wordt er 25.200 liter(180 x 2 x 14 x 5) per dag voor niets verwarmd en verbruikt.

Trainingen

Indien de ondernemer de aanbevelingen opvolgt kan hij rekenen op een investeringssubsidie van 25%. Een groot aantal milieumaatregelen zijn gesubsidieerd: zonneboilers en ?panelen, helofytenfilters, regenwatersystemen en warmte terugwininstallaties.
Ook aan het, in milieuwereld, zo populaire begrip verinnerlijking is gedacht. Tijdens trainingen en gespreksgroepen leren de ondernemers van elkaar en anderen. Het milieumanagementsysteem Ecomaat biedt de ondernemer de mogelijkheid om zijn eigen kengetallen te genereren. Hierdoor worden de besparingen direct zichtbaar.
In het kader van het project is een brochure over duurzaam bouwen uitgegeven. Het bungalowpark de Groene Leguanen in Stavoren is een goed voorbeeld van deze manier van bouwen.

Keurmerk

Een belangrijk onderdeel is het keurmerk voor milieuvriendelijke recreatiebedrijven: de milieubarometer. Dit keurmerk heeft aansluiting gevonden bij het bekende keurmerk milieukeur. Bedrijven die dit keurmerk voeren, proberen de zorg voor hun gasten te combineren met de zorg voor natuur en milieu. Gemeenten zijn erg te spreken over de milieubarometer.
Het keurmerk kent 34 verschillende normen waaraan de ondernemer moet voldoen. De hoogte van het niveau van de barometer (brons, zilver of goud) wordt voornamelijk bepaald door maatregelen die op het bedrijf zijn ingevoerd en toegepast zoals het afnemen van Groene stroom, het regenwatersystemen, het zelf opwekken van duurzame energie en het zuiveren van het eigen afvalwater.
De bedrijven in Friesland die aan dit project meedoen, kunt u bezoeken. U ervaart dan hoe het prettig toeven is op een bedrijf waar aandacht voor u en voor het milieu hand in hand gaan. Een overzicht van alle recreatiebedrijven vindt u op internet: www.milieubarometer.com.

De auteur is milieuconsulent voor Friesland.

Camping Mounewetter, Witmarsum
In het rustieke Witmarsum, tussen Bolsward en Harlingen, ligt recreatiecentrum Mounewetter. Het is de eerste camping in Friesland die sinds vorig jaar de gouden milieubarometer en het milieukeur mag voeren.

Hamster Mieden, Drogeham
De bedrijfsvoering van de educatieve ecologische vee- en natuurboerderij Hamster Mieden van de familie Krol is biologisch, dier-, en milieuvriendelijk en houdt rekening met het beschermd gebied. Vorig jaar heeft Hamster Mieden de zilveren milieubarometer gehaald en dit jaar ontvangt men goud. Op de boerderij krijgen kinderen van de basisschool en studenten van het Van Hall Instituut opdrachten en leren ze van alles over de dieren en hun omgeving.

NJHC-herberg Waddencentrum Ameland
Aan de westkant van Ameland ligt de NHJC-herberg, een toplocatie aan de rand van de duinen en direct bij het bos. Sinds januari 2000 neemt de herberg deel aan het project. Er is hier een groot aantal water- en energiebesparende maatregelen doorgevoerd.

NJHC-herberg Terschelling
De NJHC-herberg op Terschelling ligt op een unieke locatie bovenop een duin, net buiten ‘West’. Het milieubesef is er groot en qua bedrijfsvoering wilde men daar al een tijdje iets mee doen. De gasten worden gewezen op milieubesparingen.

Kampeerterrein Stortemelk, Vlieland
Kampeerterrein Stortemelk ligt in een natuurlijk gevormd terrein van duinen en valleien, vlak bij de bossen. De aandacht voor natuur en milieu begint al bij de aankomst op het eiland. Paard en wagen staan op de veerdam gereed om de bagage te vervoeren. In de toiletgebouwen zijn de nieuwste milieubesparende maatregelen genomen.

Vakantiecentrum ’t Hout, Bakkeveen
In een ongewoon stukje Friesland, groene bossen, blauwe vennetjes en zilverwitte zandverstuivingen ligt vakantiecentrum ’t Hout. Bij een lekker vakantiegevoel hoort een ruime, ‘groene’ staanplaats waar je je thuis voelt. Daar wordt op deze camping veel extra aandacht aan besteed.

Kampeerboerderij Nijsingh, Appelscha
Kampeerboerderij Nijsingh ligt aan de rand van het bos. Het bedrijf heeft de zorg voor haar omgeving onderkend en daarom besloten het afvalwater zelf te zuiveren. De op het bedrijf gebruikte elektriciteit wordt deels opgewekt met op het dak geplaatste panelen en het regenwater wordt hergebruikt.

Groepsaccommodatie Doeksen, Oosterend
Groepsaccommodatie Doeksen ligt op een van de mooiste plekjes van Terschelling aan de rand van een duin- en heidegebied. Reeds jaren probeert men hier bij alle bedrijfsprocessen rekening te houden met milieuaspecten. Het is daarom ook niet toevallig dat men hier is geslaagd voor het gouden niveau.

Gerbrandy State, Bozum
Even buiten dit dorp in de weidse Friese greidhoek staat de kop-hals-rompboerderij Gerbrandy State. Tijdens de restauratie van dit rijksmonument zijn kosten noch moeite gespaard om de gast een zo comfortabel en milieuvriendelijk mogelijk verblijf te bieden. Ook de Gerbrandy State zuivert zijn eigen afvalwater en de toiletten worden gespoeld met regenwater. Men beschikt over een systeem dat de laatste restjes warmte uit de ventilatielucht nog nuttig weet te gebruiken. Een zilveren milieubarometer is daarom zeker op zijn plaats.

Trefwoorden