Het Friese project, dat de naam Miljeu en Rekreaasje yn Bedriuw krijgt, start in 1999. Deelnemers krijgen een traject aangeboden dat begint met het doorlichten van het bedrijf en eindigt met certificering.

Het Friese project, dat de naam Miljeu en Rekreaasje yn Bedriuw krijgt, start in 1999. Deelnemers krijgen een traject aangeboden dat begint met het doorlichten van het bedrijf en eindigt met certificering. De ondernemer ontvangt een heldere rapportage waarin alle milieu- en natuuraspecten van zijn bedrijf een plaats krijgen. Aan de hand van kengetallen ziet hij hoe de vergelijking met collega-bedrijven uitpakt. De kengetallen worden uitgedrukt in verbruiken per persoon per overnachting. Ook wordt aangegeven hoe ver het bedrijf is, gerelateerd aan de normen voor het landelijke keurmerk voor natuur- en milieuvriendelijke recreatiebedrijven. Bovendien worden er aanbevelingen gedaan waarmee de ondernemer zijn bedrijfsvoering nog milieuvriendelijker kan invullen.

Waterverspillende doucheko…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden