Met het Verdrag van Malta als instrument voor behoud van het cultureel erfgoed in het verschiet zijn enige bespiegelingen voortkomend uit eigen ervaring, wellicht leerzaam voor de toekomst. Sinds 1961 is de Monumentenwet een belangrijk instrument, naast planologische bescherming in gemeentelijke bestemmingsplannen en provinciale streekplannen volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

‘Het moet gezegd dat de Nederlandse archeologie in zijn totaliteit aan de monumentenzorg bepaald geen eerste prioriteit verleent,’ aldus de directeur ROB in 1976 in Westerheem.
Met collegiale medewerking van het Biologisch Archeologisch Instituut (BAI) van de Rijksuniversiteit Groningen werd in de jaren zestig begonnen met inventarisatie van archeologische waarden in Noord-Nederland. Voor de provincie Groningen publiceerde de Provinciaal Planologische Dienst in 1985 een rapport met kaarten waarop archeologische en cultuurhistorische terreinen stonden aangegeven.

Provinciaal archeoloog
Onderliggende documentatie en specifieke kennis, noodzakelijk voor aanwijzing van archeologische monumenten was en is afhankelijk van informatie uit verschillende bronnen. Van oudsher waren voor Noord-Ne…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.