Bouwen midden in het open landschap: tot voor kort was het taboe. Sinds enige tijd heerst er een andere benadering. Die houdt in dat nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied zijn toegestaan, op voorwaarde dat deze zodanig in het landschap worden ingepast dat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. Linda Noorman is landschapsarchitect bij de Directie Noord van het ministerie van LNV. Ze leidt een onderzoek naar de vraag wánneer bouwen een verrijking van het landschap is.

Om verschillende redenen was er een nieuwe visie nodig op bouwen in het buitengebied, zegt Noorman. ‘Bij de bestaande uitbreidingen aan de randen van steden en dorpen is meestal niet of nauwelijks gekeken naar de relatie tussen nieuwbouw en landschap. Daar is steeds meer kritiek op. Bovendien zijn het vaak wijken of wijkjes die geen landelijke sfeer ademen. Uit onderzoek blijkt dat tachtig procent van de mensen landelijk of suburbaan wil wonen. Aan die wens wordt nu maar mondjesmaat gehoor gegeven, om het landschap mooi en rustig te houden. Dat is goed bedoeld, maar tegelijk blijven zo misschien kansen voor het landschap liggen. Het platteland heeft immers nieuwe impulsen nodig om te voorkomen dat karakteristieke agrarische landschappen verpauperen of verdwijnen. De vraag is of en hoe b…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.