De stad Groningen is de enige gemeente in het Noorden met een eigen archeologische dienst, waarover Gert Kortekaas de scepter zwaait.

De verbreding van het archeologisch werkterrein naar de stadsrand heeft in Groningen verrassende resultaten opgeleverd. In dit gebied is, in tegenstelling tot het stadscentrum, grootschalig onderzoek mogelijk. Men kan er uitgebreid nederzettingsonderzoek uitvoeren, maar ook inzicht krijgen in de periferie van prehistorische bewoning. Vanaf 1999 is zo een gebied van bijna tien hectare ten oosten van de stad onderzocht. Door middel van een opgraving worden hier de oeverwallen aan de oostzijde van de Hunze blootgelegd. Dit levert grote hoeveelheden ploegsporen op die prehistorisch akkerland kenmerken. Daarnaast zijn er lange rijen staakgaten, greppels en een enkele sloot. Hier en daar worden een paar paalgaten bij elkaar aangetroffen. Het zijn de plaatsen waar vroeger spiekers hebben gesta…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.