Moet een stadsuitbreiding compact of open worden bebouwd? Leeuwarden heeft met het ontwikkelingsplan Leeuwarden-Zuid voor het laatste gekozen. 'Ik ben in principe voor een compacte stad', zegt burgemeester Margreeth de Boer, 'en ik vind dat je een stad als stedelijke structuur moet uitbreiden. Maar ik moet ook realistisch zijn. Mensen willen graag buiten wonen en tegelijkertijd profiteren van de voorzieningen van een stad. Een gemeentebestuur heeft de taak om ook deze wensen, naast vakinhoudelijke, mee te nemen in zijn afwegingen.'

Leeuwarden is een compacte stad, in een weids landschap. Een stad die naadloos past in het beeld dat de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening oproept, wanneer hierin geschreven wordt over de ‘polen van stad en land’. Waar deze nota spreekt over het accentueren van de verschillen tussen stad en land, kiest Leeuwarden in het ontwikkelingsplan Zuid echter onder meer voor de bouw van een aantal dorpse nederzettingen in het landschap. Het gemeentebestuur hoopt hiermee in de eerste plaats koopkrachtige gezinnen terug te lokken naar haar grondgebied. Bewoners hebben namelijk geen boodschap aan stedenbouwkundige of landschappelijke overwegingen, evenmin als aan rode of groene contouren. Steeds meer mensen die het kunnen betalen, hebben er de afgelopen jaren voor gekozen om landelijk en tegelijkertij…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.