Oudeschans, gelegen in noordoosten van de provincie Groningen ten zuidwesten van Nieuweschans, is ontstaan rond de Bellingwolderzijl, die tijdens de eerste bedijking van de Dollard in het midden van de zestiende eeuw werd aangelegd in de Westerwoldsche Aa.

Oudeschans, gelegen in noordoosten van de provincie Groningen ten zuidwesten van Nieuweschans, is ontstaan rond de Bellingwolderzijl, die tijdens de eerste bedijking van de Dollard in het midden van de zestiende eeuw werd aangelegd in de Westerwoldsche Aa. Er was toen nog geen echte nederzetting. In 1593, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, werd door Graaf Willem Lodewijk van Nassau een schans aangelegd ter verdediging tegen de Spaanse troepen uit het oosten. In 1593 kwam hij hier aan met 150 schepen en 2200 militairen. Doordat de Westerwoldsche Aa door Oudeschans bleef stromen, heeft de vesting niet zo’n mooie symmetrische vorm als Bourtange, maar kreeg hij de vorm van een onregelmatige vierhoek. De schans is strategisch gelegen, precies op de Bellingwolderzijl in de Westerwoldsche …

Trefwoorden