Miranda de Wit van dat bureau vertelt over opgravingen en onderzoek in het veld en geeft haar visie op de veranderingen die de laatste jaren zijn opgetreden.

ARC noemt de archeologie een vak apart, en een collega-instituut stelt de vraag of archeologische sporen een lust dan wel een last zijn. Mensen in het veld zullen dergelijke vragen het best kunnen beantwoorden. Eén van hen is Miranda de Wit van ARC, die zich de laatste maanden van het jaar 2001 intensief bezighoudt met sporen die zijn gevonden onder de oude essen te Emmen, en met de uitleg daarover commerciële opgravingen becommentarieert.
Eerder deed Miranda de Wit essenonderzoek in verband met de uitbreiding van het Noorderdierenpark in Emmen. Nu doet ze dat opnieuw, voorafgaande aan de aanleg van een grote parkeerplaats, zo’n halve kilometer ten noorden van deze uitbreiding.
‘Essen worden niet altijd bewaard, maar af en toe wordt het wel geprobeerd’, vertelt ze. ‘Ik ben nu bezig lang…