Een archeoloog die liever geen opgravingen doet? Jan Molema van het commerciële adviesbureau RAAP in Leeuwarden meent het serieus. In de hedendaagse archeologie is het volkomen vanzelfsprekend om archeologisch interessante resten met rust te laten. 'Er zijn al zoveel terreinen verstoord en wetenschappelijk gezien is er lang niet altijd reden om materiaal nader te bestuderen.'

Aansluitend bij het rijksbeleid dat archeologische vindplaatsen intact worden gelaten, doet RAAP vanuit vijf vestigingen in het hele land ‘non-destructief’ onderzoek naar terpen, wierden, verdwenen kastelen, kerken, kloosters en andere overblijfselen van vroegere menselijke activiteit. Molema is sinds drie jaar senior projectleider bij het kantoor in Friesland. Archeologisch onderzoek is een van de specialiteiten van het bureau, naast historisch-geografisch en bouwhistorisch onderzoek. Op verzoek worden de drie benaderingen samengevoegd voor een integraal ‘cultuurhistorisch advies’.
‘Hoewel het Verdrag van Malta nog niet bindend is, zien veel gemeenten al wel in dat het slim is al in de eerste fase van ruimtelijke planvorming een blik onder het maaiveld te werpen. Immers, als men pas ti…

Trefwoorden