De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening gaat in essentie over volte en leegte. Het voorgestelde contourenbeleid lijkt een poging om dichtslibben van de open ruimte te voorkomen. Er is een toenemende druk 'vanuit de markt' om vooral ruim en in het groen te bouwen, 'want iedereen wil het'. Omgaan met de ruimte zal in ieder geval over een reeks van jaren een aantal zaken behoeven: sterke bestuurders, geherdefinieerde en landsdeeleigen nederzettingenstructuren (met bijbehorende architectuur) en een strakke regie van overheidswege.

De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening gaat in essentie over volte en leegte. Het voorgestelde contourenbeleid lijkt een poging om dichtslibben van de open ruimte te voorkomen. Een behoefte die ik kan delen. De behoefte aan een contourenbeleid deel ik overigens niet. De bestaande planologische middelen bieden namelijk voldoende mogelijkheden om ongewilde occupatie van de open ruimte tegen te gaan. Waar het mis gaat in den lande, is dat veeleer te wijten aan de labbekakkerigheid van gemeentes en provincies dan aan onvoldoende planologische middelen. Labbekakkerigheid stop je niet met nieuwe planologische middelen, maar met een helder lokaal ruimtelijk ordeningsbeleid en standvastige bestuurders.

Mocht het nieuwe kabinet besluiten de contourenaanpak weer te laten vallen, dan hoeft dat dus …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.