Op 29 november j.l viel het tijdschrift Noorderbreedte voor de tweede keer in 2001 in de prijzen: de Heemschut Persprijs 2000. In februari was al de Nieuwsblad van het Noorden-prijs uitgereikt, hetgeen een enorme erkenning betekende vanuit Noord-Nederland. De Heemschut persprijs betekent een nationale erkenning voor het beste tijdschrift van Noord-Nederland

De Bond Heemschut, de vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland, geeft al vijftien jaar ieder jaar persprijzen. Dit jaar werden uit de meer dan veertig genomineerden drie prijswinnaars gekozen. De jury bestond uit NRC-journalist Max van Rooy, voorzitter Wiek Röling, hoogleraar bouwkunde TU Delft, architect Oscar Asten en de journalisten Jaap Kamerling en Ben Kroon.
De eerste prijs van de Heemschut Persprijs 2000 was voor de redactie van het VPRO-radioprogramma Argos, die journalistiek speurwerk doet naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws of zaken die nieuws zouden moeten zijn. De tweede prijs werd gedeeld door Gaspar Janssen van het Volkskrant Magazine van 27-5-2000, voor zijn artikel over de veertien mooiste weidegebieden van Nederland, en de redactie van Noorderbreedte ‘voor de aanstekelijke wijze waarop zij cultuurhistorische thema’s in het noorden van het land beschrijft. De opmaak is zeer verzorgd en de inhoud van de artikelen gedegen en inspirerend tot ontdekking van het erfgoed van het Nederlandse Noorden’, aldus het juryrapport.

De prijs van ƒ 2500 werd op 29 november in het Teylers Museum te Haarlem door mevrouw F. Ravestein, lid van de Tweede Kamer voor D66 uitgereikt aan Jan Stellema, voorzitter van Noorderbreedte.

Ook vanaf deze plaats willen bestuur, redactie en medewerkers van Noorderbreedte de jury en de Bond Heemschut hartelijk bedanken voor deze prijs en de VPRO en de Volkskrant feliciteren.

Trefwoorden