Blaka rosu

O swart roaske fan Paramaribo
Eins yn ’t echt fan ‘e Sânerij
It pleatske stiet noch by de mango
Do wylde boerinne yn Tongo

Gjin leake kin meunsterje oant dynt
Dyn sinnich búkje en partij
It is in wûnder wat syn tonge fynt
En dat er sa ûnbedaarlik slynt

Tsjep swart roaske fan Paramaribo
Mei de rysfjildsjes yn it hier
Wit, hjir komt dyn klystige Pier

Hjir sprekt er,ropt er steande bravo
Foar de plantaazje fan Sranaan
Foar it skipke oer d’oseaan

Jacobus Q. Smink

Jacobus Quiryn Smink (Sondel, 1954), zoon van een bekende Friese paardenfokker en werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs (docent Nederlands/Communicatie), mag dan sinds ‘mensenheugenis’ in Eindhoven wonen, die afstand belet hem niet deel te nemen aan het Frysk literaire leven, met name dat rond het tijdschrift Hjir. Hij is er redacteur van en tevens maakt hij deel uit van het stichtingsbestuur dat Hjir uitgeeft. Dit tijdschrift is in Fryslân het literaire podium waar ook nieuw talent een kans krijgt.
Naast deze redactionele activiteiten is Smink actief als dichter en vertaler. Hij publiceerde een zevental gedichtenbundels. Opvallend in zijn poëzie is de erotische geladenheid die zonder expliciet te worden voor een onderhuidse spanning zorgt. Enkele titels: Foar de famkes, Mei beide lippen en Lingerich tekstyl & swarte side.
Ook als vertaler doet Smink van zich spreken. Zo vertaalde hij in het Fries Le Petit Prince van A. de Saint-Exupéry uit het Frans (De Lytse Prins) en Het Achterhuis van Anne Frank uit het Nederlands (It Achterhus). De vertaling van Ronja de roversdochter, gespeeld door Tryater, ook in Groningen, is eveneens van zijn hand. In Hjir publiceerde hij deze jaargang teksten van Ludwig Wittgenstein. Momenteel werkt hij aan een vertaling van een novelle (It ferhaal fan mynhear Simmer) van Patrick Suskind en aan een nieuwe gedichtenbundel.

Trefwoorden